kleur
Home
Historicus
Curriculum vitae
Publicatielijst
Lezingen
Contact
 
 
 
Beeldend kunstenaar
Curriculum vitae
Exposities
Kunstwerken
Contact
 
 PUBLICATIELIJST
Monografieën
   
       
 

Madelon de Keizer
Onder voorbehoud
De dagboekaantekeningen van Max Nord 1939-1945

meer ......
     
2017
Madelon de Keizer
Als een meeuw op de golven
Albert Verwey en zijn tijd

(Prometheus Amsterdam)

meer ......
       
2013 e_book

e-boek
Koop hier:   logo

Madelon de Keizer
Putten. De razzia en de herinnering
(Fosfor Amsterdam )

meer ......
       
2012 2012 Madelon de Keizer
Frans Goedhart, Journalist en politicus
Een biografie (1904 - 1990).

(Bert Bakker Amsterdam)

meer ......
     
2010 2010 Madelon de Keizer
Een open zenuw
Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren.

(Bert Bakker Amsterdam)

meer ......
     
2006 2006 Madelon de Keizer
De dochter van een gazan.
Carrie van Bruggen en de Nederlandse samenleving 1900 - 1930

(Bert Bakker Amsterdam)

meer ......
Zie tevens lezingen 2005
     
2001 2001 Madelon de Keizer
Razzia in Putten.
Verbrechen der Wehrmacht in einem niederländischen Dorf

(Dittrich Verlag Münster)

meer ......
     
1998 1998 Madelon de Keizer
Putten. De razzia en de herinnering
(Bert Bakker Amsterdam )

meer .....
top    
1991 1991 Madelon de Keizer
Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in Oorlogstijd.
(Cramwinckel Amsterdam)

meer ......
samenvatting (Engels) ......
     
1984 Appeasement en aanpassing. Het Nederlandse bedrijfsleven en de Deutsch-Niederländische Gesellschaft. (Staatsuitgeverij 's-Gravenhage)
1979 De Gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een eliteberaad in oorlogstijd. (Sijthoff Alphen aan den Rijn)
   
Uitgaven
2008 Met Ismee Tames (ed.), Small Nations: Crisis en Conflict in the Twentieth Century (Zutphen Walburg Pers)
2007 Met Stephanie C. Roels (red.), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 (Zutphen Walburg Pers)
2006 Met Hans Blom, Lieve Gevers en Paul Luykx, Religie. Oorlog en geweld in de twintigste eeuw (Zutphen Walburg Pers)
2005 Met Ton Zwaan, Politiek geweld. Etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw (Zutphen Walburg Pers)
   
2004 2004 Madelon de Keizer en Sophie Tates,
Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940
(Zutphen Walburg Pers)

meer ......
top    
2004 ‘Die Kollektivrepressalien gegen das niederländischen Dorf Putten in 1944: Religion as Vector of Memory’ in: A. Paládi-Kovács 'Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millenium' (Budapest), 27-34
2003 M. de Keizer (Ed.) Focus: History and memory in: European Review Vol 11, no 4 (October 2003)
samenvatting ....
     
1995 M. de Keizer
(red.), 'Een dure verplichting en een kostelijk voorrecht'. Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk
(SDU 's-Gravenhage )

meer ......
   
1994 Met M. Brinkman en M. van Rossem, Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994
(Bert Bakker Amsterdam)
1994 Met N.D.J. Barnouw en E. Somers (red.), Oorlogsdocumentatie '40-'45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Walburg Pers Zutphen)
1993 Met M. Gruythuysen en R. Kramer, Het Parool. Vrij onverveerd 1940-1945. Inventaris van archief en documentatie (RIOD-uitgave Amsterdam)
1990 Met N.D.J. Barnouw en C. Touwen-Bouwsma (red.), Oorlogsdocumentatie '40-'45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Walburg Pers Zutphen)
1989 Met N.D.J. Barnouw en G.P. van der Stroom (red.), Oorlogsdocumentatie '40-'45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Walburg Pers Zutphen)
1985 Met N.D.J. Barnouw en G.P. van der Stroom (red.), 1940-1945. Onverwerkt verleden? Lezingen van het symposium georganiseerd door het RIOD, 7 en 8 mei 1985 (Hes Utrecht)
1980 Met E. Werkman en G.J. van Setten, Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de Wereldoorlog. (Bezige Bij Amsterdam)
top  
Artikelen (2000 - heden)
2018 'Natuurlijke menschen op een natuurlijke aarde'. Albert Verwey en de natuur, in De Parelduiker, 2018/1, pag. 33-48
2013 'The thread that binds together: Lidice, Oradour and Putten, and the Memory of World War II'. In: Eric Langenbacher, Bill Niven, and Ruth Wittlinger, Dynamics of Memory and Identity in Contemporary Europe (New York - Oxford: Berghahn, 2013), 120-135
2009 '"God-allemachtig! Daar moet toch een norm zijn". Over het modernisme van Albert Verwey': Frank Bosman en Theo Salemink (red.), Avantgarde en religie. Over het spirituele in de kunst 1905-1955 Utrecht 2009
2009 ‘De "God van Putten". Religie en de herinnering aan de razzia van Putten (1/2 oktober 1944)' in DNK. Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, jrg. xxi, nr 69 (december 2008), 25-39
2008 ‘Hans Max Hirschfeld. De juiste man op de juiste plaats ...?' in BMGN, 123 (2008) 3, 423-432
  2008 ‘Europa! Fascisme!’ in Tijdschrift voor Geschiedenis 121e jrg., nr. 2 (2008) 190-197
2004 ‘Exemplarischer Umgang mit dem 'niederländischen Oradour': Implikationen und Wandlungen der Erinnerung an die Kollektivrepressalien gegen Putten seit 1945’. In: N. Fasse, J. Houwink ten Cate, A. Kenkmann und H. Lademacher (Hrsg.), Praxis des Gedenkens – Zukunft der Erinnerung (Waxmann Münster)
2003 ‘Introduction’ to European Review Vol 11, no 4, October 2003 (Cambridge University Press)
samenvatting ....
2003 ‘Die Kollektivrepressalien gegen das niederländische Dorf Putten in 1944: Religion as Vector of Memory (Erinnerungsmittel)' in conferentiebundel 'Times Places Passages' (7th SIEF Conference Budapest April 23-28, 2001)
2002 ‘Berend Dijkman. 1904 –1945, Politie- en verzetsman’, lemma in: C.A.M. Gietman et al., Biografisch Woordenboek Gelderland, dl. 3 (2002), 46-49
2001 ‘Kriegsverbrechen in den besetzten Niederlanden: der "Fall Putten" '. In: Wolfram Wette / Gerd Ueberschär (Hrsg.), Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert (Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt), 259-274
2000 'Frans Goedhart’, in Biografisch Woordenboek voor de Arbeidersbeweging, dl. 8 (2000)
   
Teksten
  Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in Oorlogstijd. (Cramwinckel Amsterdam)
Samenvatting (Engels) .....
  M. de Keizer (Ed.) Focus: History and memory in: European Review Vol 11, no 4 (October 2003)
Samenvatting (Engels) .....
  ‘Ter Braaks zelfgekozen dood en het ongemak van Nederland met haar verleden tussen de beide wereldoorlogen’(Symposium ‘Menno ter Braak, denker aan de grens’ Eibergen 22 september 2001)
Tekst lezing .....
  'Een land nog niet in kaart gebracht'. Historiografie en beeldvorming van het Interbellum in een cultuurhistorisch perspectief: lezing voor de WO I onderzoeksgroep NIOD, 16 juni 2000
Tekst lezing ....
top