kleur
Home
Historicus
Curriculum vitae
Publicatielijst
Lezingen
Contact
 
 
 
Beeldend kunstenaar
Curriculum vitae
Exposities
Kunstwerken
Contact
 
  
terug naar publicatielijst
voorplat   achterplat (leesbare tekst hieronder)
 
     
In Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in Oorlogstijd is voor de eerste maal de geschiedenis van een van de grootste verzetsbladen beschreven. De voorloper, De Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen, meegerekend, is Het Parool gedurende de gehele bezettingstijd geregeld verschenen. Het blad heeft in zijn vijf illegale jaren onvermoeibaar opgeroepen tot verzet tegen de Duitsers. Zo goed mogelijk trachtte het blad te voorzien in de toenemende behoefte aan achtergrondinformatie en commentaar op de lopende gebeurtenissen. Niet alleen de inhoud van Het Parool komt in deze studie aan bod, maar ook de Parool-organisatie, die in een groot deel van het land zijn publikaties wist te verspreiden. Uitvoerig wordt ingegaan op de biografische achtergrond van prominente redacteuren als Frans Goedhart, Koos Vorrink, Wiarda Beckman en G.J. van Heuven Goedhart. Niet minder aandacht is besteed aan het lot van de velen die om hun werk voor Het Parool werden gearresteerd.
 
  'De lezer zal zich niet bedrogen voelen, of teleurgesteld.' Max Nord in Vrij Nederland, 1 juni 1991

'Een voorbeeldig boek, dat zich meeslepend en gefascineerd laat lezen.' Jan Kuijk in Trouw, 31 mei 1991

'Andere grote verzetsbladen verdienen een gelijkwaardige studie, maar hier ligt in elk geval een werkstuk van betekenis.' Frans Oudejans in de Journalist, 10 mei 1991

'Een zeer geslaagd werk, dat zonder aarzelen kan worden aanbevolen.' J.C.H.Blom in Het Parool, 4 mei 1991

'Vooral de portretten van de oprichters van Het Parool maken het boek [ ...] zeer leesbaar.' Frits Groenenveld in het NRC Handelsblad, 7 mei 1991

'Een voor een breder publiek toegankelijk boek waarin de invloed een werkwijze van L.de Jong duidelijk is terug te vinden.' Theo Gerritse in het Algemeen Dagblad, 6 mei 1991

'Zo weerbarstig blijkt de materie, maar zo fraai ook blijkt het eindresultaat.' Jan Bank in De Volkskrant, 4 mei 1991