kleur
Home
Historicus
Curriculum vitae
Publicatielijst
Lezingen
Contact
 
 
 
Beeldend kunstenaar
Curriculum vitae
Exposities
Kunstwerken
Contact
 
  
terug naar publicatielijst
voorplat   achterplat (leesbare tekst hieronder)
 
     
Enkele uren nadat het verzet op de rijksweg Nijkerk-Putten een aanslag op een auto met Duitse militairen was gepleegd, legde op zondagochtend 1 oktober 1944 een regiment Wehrmacht-soldaten een ondoordringbaar kordon om Putten. Vanuit de wijde omgeving werden mannen, vrouwen en kinderen opgejaagd naar het dorpskern. Op maandag 2 oktober werden 660 mannen weggevoerd naar Duitse concentratiekampen als represaillemaatregel voor de onopgehelderde aanslag. Diezelfde avond gingen ruim honderd Puttense woningen in vlammen op. Na de bevrijding bleek nog geen tien procent van de mannen de ontbering in Duitsland te hebben overleefd.

De razzia in Putten is een unieke gebeurtenis in de Nederlandse bezettingsgeschiedenis. Toch is de afgelopen halve eeuw niet één serieuze historische studie over dit drama verschenen. In dit boek nodigt Madelon de Keizer de lezer uit te luisteren naar de stemmen die na de oorlog ieder op hun manier het verhaal van 'Putten' hebben verteld. Zij slaagt erin door te dringen in de 'waarheid' van Putten en het onderzoek naar onze bezettingsgeschiedenis met vele nieuwe gezichtspunten te verrijken.

'een imposante studie (...) een monument voor Putten' HET PAROOL.

'zij stijgt uit boven het genre van de regionale geschiedschrijving (...) in menig opzicht een onthullend boek.' TROUW

'in een prachtige cadans komen in haar boek achtereenvolgens het verhaal van Putten en de beeldvorming in de geschiedschrijving aan de orde.' DE GROENE AMSTERDAMMER

'De chirurgische ontleding van het drama-Putten is een knap stukje historisch vakwerk, en op de koop toe nog mooi geschreven ook.' LEEUWARDER COURANT