kleur
Home
Historicus
Curriculum vitae
Publicatielijst
Lezingen
Contact
 
 
 
Beeldend kunstenaar
Curriculum vitae
Exposities
Kunstwerken
Contact
 
  
terug naar publicatielijst
voorplat   achterplat (leesbare tekst hieronder)
kaft   kaft
     
  De Nederlandse herinnering aan de oorlog en de bezetting heeft minder te maken met de 'echte' geschiedenis ervan - de gewapende strijd, het verzet, de slachtoffers - dan met het hedendaagse maatschappelijke en politieke debat. Verwijzingen naar gebeurtenissen uit de periode 1940-1945 hebben blijkbaar nog zo veel zeggingskracht dat ze regelmatig in publieke discussies worden gebruikt om iets te zeggen over de maatschappij van nu.

EEN OPEN ZENUW is daarom een geschiedenis, niet zozeer van de oorlog, maar van het veranderende beeld van die oorlog gedurende de laatste 25 jaar. In 48 bijdragen - waarvan der 11 over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië gaan - komen de belangrijkste nationale en internationale sociale en politieke ontwikkelingen aan bod die de Nederlandse herinnering aan de Tweede Wereldoorlog sinds 1989 hebben beïnvloed. Aan de hand van een groot aantal herinneringsplaatsen, zoals monumenten (het Indisch Huis), uitspraken ("Eerst mijn fiets terug"), films (De Overval), foto's (de razzia op het Waterlooplein), kunstwerken ( Armando's Ladder) en uitlatingen als "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas" laat dit boek op overtuigende wijze zien hoezeer het verleden van de Duitse en Japanse bezetting nog steeds een open zenuw is.