kleur
Home
Historicus
Curriculum vitae
Publicatielijst
Lezingen
Contact
 
 
 
Beeldend kunstenaar
Curriculum vitae
Exposities
Kunstwerken
Contact
 
  
terug naar publicatielijst
achterplat voorplat (leesbare tekst hieronder)  
2012
 
FRANS GOEDHART, JOURNALIST EN POLITICUS, (1904-1990) Felle conflicten en grote controverses kenmerken het leven van de markante Nederlandse journalist en politicus Frans Goedhart. Geboren in het decennium voor de Eerste Wereldoorlog en overleden enkele maanden na de val van de Muur omspant zijn leven bijna de hele twintigste eeuw. Een belangrijk deel van die tijd is hij ongekend politiek actief waarbij hij alle politieke uitdagingen van zijn tijd het hoofd biedt in woord en geschrift - en vaak op scherpe en humoristische wijze.

Frans Goedhart, journalist en politicus is echter ook het verhaal van een onbegrepen held, wiens taaie vasthoudendheid als behoudzucht, en scherpe observaties als uitingen van blinde obsessie werden geïnterpreteerd. Een man die zich aan niets en niemand iets gelegen liet liggen en die stond voor zijn opvattingen. Deze onthullende biografie biedt een nieuwe en verrassende blik op hoe een groot Nederlands politicus en journalist worstelde met de machten van zijn tijd, niet alleen voor en in de oorlog, maar ook nadien: in de Raad van Europa, via het door de CIA gesubsidieerde Radio Free Europe en als Tweede Kamerlid, dat in 1970 dramatisch afscheid nam van de sociaaldemocratie.