kleur
Home
Historian
Curriculum vitae
Publications
Lectures
Contact
 
 
 
Artist
Curriculum vitae
Expositions
Art
Contact
 
 LIST OF PUBLICATIONS
Monographs
   
       
2017 Madelon de Keizer
Als een meeuw op de golven
Albert Verwey en zijn tijd

(Prometheus Amsterdam)

more .....
       
2013 ebook e-boek
For sale:   
fosfor


Madelon de Keizer
Putten. De razzia en de herinnering
(Fosfor Amsterdam )

more .....
   
2012 2012 Madelon de Keizer
Frans Goedhart, Journalist en politicus
Een biografie (1904 - 1990).

(Bert Bakker Amsterdam)

more ......
     
2010 2010 Madelon de Keizer
Een open zenuw
Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren.

(Bert Bakker Amsterdam)

more ......
     
2006 2006 Madelon de Keizer
De dochter van een gazan.
Carrie van Bruggen en de Nederlandse samenleving 1900 - 1930

(Bert Bakker Amsterdam)

more ......
See also lectures 2005
     
2001 2001 Madelon de Keizer
Razzia in Putten.
Verbrechen der Wehrmacht in einem niederländischen Dorf

(Dittrich Verlag Münster)

more .....(English) ......
     
1998 1998 Madelon de Keizer
Putten. De razzia en de herinnering
(Bert Bakker Amsterdam )

more .....
top    
1991 1991 Madelon de Keizer
Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in Oorlogstijd.
(Cramwinckel Amsterdam)

more ......
summary (English) ......
     
1984 Appeasement en aanpassing. Het Nederlandse bedrijfsleven en de Deutsch-Niederländische Gesellschaft. The Hague
1979 De Gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een eliteberaad in oorlogstijd. Alphen aan den Rijn
   
Publications
2008 With Ismee Tames (ed.), Small Nations: Crisis en Conflict in the Twentieth Century (Zutphen Walburg Press)
2007 With Stephanie C. Roels (red.), Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 (Zutphen Walburg Press)
2006 With Hans Blom, Lieve Gevers and Paul Luykx, Religie, Oorlog en geweld in de twintigste eeuw (Zutphen Walburg Press)
2005 With Ton Zwaan, Politiek geweld. Etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw (Zutphen Walburg Press)
top  
2004 2004 Madelon de Keizer en Sophie Tates,
Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940
(Zutphen Walburg Pers)

more ...... 
     
2003 Editor Focus: History and memory (European Review, Vol. 11, No. 4, October 2003)
summary ...
     
1995 M. de Keizer
(red.), 'Een dure verplichting en een kostelijk voorrecht'. Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk
(SDU 's-Gravenhage )

more ......
top  
1994 In cooperation with M. Brinkman and M. van Rossem, Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994, Amsterdam Bert Bakker
1994 In cooperation with N.D.J. Barnouw and E. Somers (ed.), Oorlogsdocumentatie ‘40-’45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Zutphen Walburg Press
1993 In cooperation with M. Gruythuysen and R. Kramer, Het Parool. Vrij onverveerd 1940-1945. Inventaris van archief en documentatie. Amsterdam, RIOD publication
1990 In cooperation with N.D.J. Barnouw and C. Touwen-Bouwsma (ed.), Oorlogsdocumentatie ‘40-’45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Zutphen Walburg Press
1989 In cooperation with N.D.J. Barnouw and G.P. van der Stroom (ed.), Oorlogsdocumentatie ‘40-’45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Zutphen Walburg Press
1985 In cooperation with N.D.J. Barnouw and G.P. van der Stroom (ed.), 1940-1945. Onverwerkt verleden? Lezingen van het symposium georganiseerd door het RIOD, 7 en 8 mei 1985. Utrecht Hes
1980 In cooperation with E. Werkman and G.J. van Setten. Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de Wereldoorlog. Amsterdam Bezige Bij
   
Articles (2000-the present)
2018 'Natuurlijke menschen op een natuurlijke aarde'. Albert Verwey en de natuur, in De Parelduiker, 2018/1, 33-48
2013 'The thread that binds together: Lidice, Oradour and Putten, and the Memory of World War II'. In: Eric Langenbacher, Bill Niven, and Ruth Wittlinger, Dynamics of Memory and Identity in Contemporary Europe (New York - Oxford: Berghahn, 2013), 120-135
2009 ''"God-allemachtig! Daar moet toch een norm zijn". Over het modernisme van Albert Verwey': Frank Bosman en Theo Salemink (red.), Avantgarde en religie. Over het spirituele in de kunst 1905-1955 Utrecht 2009
2009 ‘De "God van Putten". Religie en de herinnering aan de razzia van Putten (1/2 oktober 1944)' in DNK. Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, jrg. xxi, nr 69 (december 2008), 25-39
2008 ‘Hans Max Hirschfeld. De juiste man op de juiste plaats ...?' in BMGN, 123 (2008) 3, 423-432
2008 2008 ‘Europa! Fascisme!’ in Tijdschrift voor Geschiedenis 121e jrg., nr. 2 (2008) 190-197
2004 ‘Exemplarischer Umgang mit dem 'niederländischen Oradour': Implikationen und Wandlungen der Erinnerung an die Kollektivrepressalien gegen Putten seit 1945’. In: N. Fasse, J. Houwink ten Cate, A. Kenkmann und H. Lademacher (Hrsg.), Praxis des Gedenkens – Zukunft der Erinnerung (Waxmann Münster)
2003 ‘Introduction’ to European Review Vol 11, No. 4, October 2003 (Cambridge University Press)
summary ....
2003 ‘Die Kollektivrepressalien gegen das niederländische Dorf Putten in 1944: Religion as Vector of Memory (Erinnerungsmittel)' in conferentiebundel 'Times Places Passages' (7th SIEF Conference Budapest April 23-28, 2001)
2002 ‘Berend Dijkman. 1904 –1945, Politie- en verzetsman’, lemma in: C.A.M. Gietman et al., Biografisch Woordenboek Gelderland, dl. 3 (2002), 46-49
2001 ‘Kriegsverbrechen in den besetzten Niederlanden: der "Fall Putten" '. In: Wolfram Wette / Gerd Ueberschär (Hrsg.), Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert (Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt), 259-274
2000 'Frans Goedhart’, in Biografisch Woordenboek voor de Arbeidersbeweging, dl. 8 (2000)
   
Texts
  Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in Oorlogstijd. (Cramwinckel Amsterdam)
Summary (English) .....
  M. de Keizer (Ed.) Focus: History and memory in: European Review Vol 11, No. 4 (October 2003)
Summary (English) .....
top